Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Europarlamenttivaalit 2019, vaalikuulutus ja muu vaaleja koskeva tiedottaminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava:

  • vaalipäivän äänestyspaikoista, nimet, käyntiosoitteet ja äänestysaika (9-20)
  • yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, nimet, käyntiosoitteet sekä aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat
  • kotiäänestykseen ilmoittautumisesta

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa myös muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista. Asioista tiedotetaan sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain mukaan saatetaan tiedoksi.

Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan Kirkkonummen sanomissa suomeksi ja ruotsiksi,​ kunnan verkkosivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. 

Kunta laatii myös paikalliselle medialle tarjottavan eurovaaleja koskevan jutun.  

Kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/eduskuntavaalit-ja-europarlamenttivaalit-2019 on europarlamenttivaaleja 2019 koskevaa tietoa.. Kuulutus viedään samalle sivulle.

Ehdotus kuulutukseksi on liitteenä (liitetään kokoukseen mennessä).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

hyväksyä liitteenä olevan kuulutuksen julkaistavaksi suomeksi ja ruotsiksi Kirkkonummen sanomissa,​ kunnan verkkosivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan viikonloppuna 27.4.2019.

2

valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittavia vähäisiä teknisiä tarkistuksia kuulutukseen ennen julkaisua

3

että kunnan viestintä laatii paikalliselle medialle tarjottavan eurovaaleja koskevan jutun

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.