Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Europarlamenttivaalit 2019, ulkomainontaa koskeva kirje puolueille

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta käsitteli eduskuntavaalien ulkomainontapaikkoja kokouksessaan 12.2.2019 ja päätti, että kunta asettaa eri puolille kuntaa (15 paikkaa) puolueiden käyttöön vaalimainostelineitä. Samalla päätettiin myös, että eurovaalien ulkomainontaa koskevat päätökset tehdään erikseen ja että kunta lähettää puolueille eurovaalien ulkomainontaa koskevat tiedot myöhemmin.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa 15.5.2019. Kuntaliitto suosittelee että ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista ts. 8.5.2019.

Telineet sijoitettiin päätöksen mukaisille paikoille eduskuntavaalien yhteydessä. Keskusvaalilautakunta päätti, että niitä ei välillä siirretä pois vaan ne jätetään eduskuntavaalien jälkeen paikoilleen europarlamenttivaalien ulkomainontaa varten.

Keskusvaalilautakunta päättää tässä pykälässä telinetietoja ja taustalevyjen hakemista koskevista ohjeista puolueille. Sen jälkeen kun ehdokasluettelot on vahvistettu, puolueille ilmoitetaan mainospaikkoja koskeva järjestys.  

Kunta poistaa telineet eurovaalien jälkeen ja vie ne keskusvarikolle. Puolueet voivat poistaa mainoksensa telineistä ennen keskusvarikolle viemistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

todeta, että kunta on sijoittanut puolueiden käyttöön europarlamenttivaalien ulkomainontaa varten vaalimainostelineet; telineitä on 15 paikassa eri puolilla kuntaa

2

suositella että vaalitelineiden läheisyyteen ei sijoiteta muuta vaalimainontaa

3

että kullekin puolueelle tai ehdokkaan/ehdokkaiden  taustaryhmälle varataan yksi kaksipuoleinen mainospaikka

4

että ulkomainonta aloitetaan 8.5.2019 Kuntaliiton suositusten mukaisesti

5

että vaalimainospaikat ovat maksuttomia ja kaksipuoleisia

6

hyväksyä liitteenä olevan kirjeen toimitettavaksi europarlamenttivaaleissa ehdokkaita asettaville puolueille ja todeta että telinejärjestystä koskevat tiedot toimitetaan puolueille ehdokastietojen vahvistuttua

7

muistuttaa puolueita vaalimainontaa koskevista ohjeista (ovat linkkinä puoluelle osoitetussa kirjeessä)

 

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.