Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Europarlamenttivaalit 2019, koulutustilaisuus ja mahdollinen kenraaliharjoitus

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta järjesti kunnan vaaliviranomaisten koulutukset maalis- huhtikuussa sekä eduskuntavaalien että eurovaalien osalta. Vaalilautakuntien puheenjohtajien kanssa on kuitenkin hyvä pitää yhteinen tapaaminen ennen eurovaaleja. Tilaisuudessa käsitellään vielä lautakuntien vaalipäivän tehtäviä ja asioita. Samalla sovitaan myös vaaliviikonlopun lauantain kokousajoista sekä tietokoneiden tuomisesta vaalipaikoille. Tilaisuuteen kutsutaan vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että vaalilautakuntien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 17 - 19.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti että vaalilautakuntien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 17 - 19.

Lisäksi todettiin, että kuntaan saapuneen tiedon mukaan erillistä kenraaliharjoitusta ei järjestetä.

Keskusvaalilautakunta voi tarpeen vaatiessa järjestää vaalikoulutusta vaalilautakuntien jäsenille ja varajäsenille.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.