Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Eduskuntavaalit 2019, palautetilaisuus 25.4.2019

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta päätti 12.4.2019, että eduskuntavaaleja koskeva palautekokous pidetään 25.4.2019 klo 18. Tilaisuuteen on kutsuttu lautakuntien puheenjohtajat ja  varapuheenjohtajat. Tarkoitus olisi, että kaikista lautakunnista olisi edustus paikalla. Koska palautetilaisuuden tarkoitus on myös antaa evästystä europarlamenttivaalien valmisteluun, keskusvaalilautakunnalle ehdotetaan, että se tarvittaessa jatkaa kokoustaan palautetilaisuuden jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää jatkaa tarvittaessa kokoustaan palautetilaisuuden (alkaa 25.4.2019 klo18) jälkeen ja päättää palautetilaisuudessa saatujen kommenttien huomioimisesta europarlamenttivaalien valmistelussa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.