Keskusvaalilautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Yleiskeskustelu vaaliviranomaisten koulutuskokonaisuudesta

KIRDno-2017-765

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaaliviranomaisten koulutus on keskeinen tulevia vaaleja koskeva valmistautumistehtävä. Keskusvaalilautakunta vastaa koulutuksen järjestämisestä. Tavoitteena on järjestää riittävä ja tarvittava koulutus niin, että kukin vaaliviranomainen osaa hoitaa tehtävänsä sujuvasti ja että vaalien tulos kunnassa saadaan aikataulun mukaisesti valmiiksi.

Vaaliviranomaisia ovat keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalilautakunnat, vaalitoimikunta, yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat, kotiäänestyksen vaalitoimitsija ja vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla.

Em. viranomaisten vaalitehtäviä ei erikseen todeta tässä, mutta koulutustarpeet ryhmiteltynä ovat:

- vaalitietojärjestelmän käyttöosaaminen (vaalilautakunnat ja ennakkoäänestystoimijat)

- vaalitoimituksen muut käytännön tehtävät oikeusministeriön vaaliohjeiden mukaisesti (kaikki vaaliviranomaiset)

- vaalitulosten toimittaminen ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän iltana vaalilautakunnista

- kunnan tietotarpeet palkkionmaksua varten (vaalilautakuntien muistiot, perustietoilmoitukset, verokortit, tuntityöraportit, puolueverokäytännöt mm)

Em. koulutuskokonaisuus vaalien alla edellyttää mittavaa ajallista työpanostusta. Koulutukset ovat myös iso kustannuserä kunnalle, sillä niistä maksetaan palkkiot palkkiosäännön mukaisesti.  Tavoitteena on myös, että voidaan varmistua siitä että kaikki tarvittavat osa-alueet käsitellään pidettävissä koulutuksissa.

Liitteenä on koulutuskokonaisuutta koskeva yhteenveto presidentinvaalien 2018 pohjalta.  Asia ja liite tuodaan keskusvaalilautakunnan keskusteltavaksi ja asiasta ei tehdä tässä vaiheessa päätöksiä. Koulutustarpeet tuodaan keskusvaalilautakunnan päätettäväksi sen jälkeen kun on vahvistunut seuraavien vaalien ajankohta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

käydä yleiskeskustelun vaalikoulutuksesta pykälän liitteen pohjalta ja merkitä liitteen tiedokseen

2

todeta, että koulutuslinjaukset tuodaan keskusvaalilautakunnan päätettäväksi sen jälkeen kun on vahvistunut seuraavien vaalien ajankohta.

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi keskusvaalilautakunta nosti esille seuraavat asiat, jotka huomioidaan valmisteltaessa seuraavaa vaalikoulutusta:   

- Tietojärjestelmäkoulutusta kohdennetaan osaamistason mukaan esim. ei-koskaan käyttäneet ja ne jotka osaavat mutta tarvitsevat kertausta. Kertauskoulutus voisi olla esim. samassa tilaisuudessa juuri ennen kenraaliharjoitusta. Vaalien valtakunnallinen kenraaliharjoitus ei ole koulutus mutta se on pakollinen niille jotka käyttävät tietojärjestelmää.

- Vaalilautakuntien sihteerit on hyvä nimetä ja olla tiedossa etukäteen. Yhteistyötä on hyvä tarkentaa vaalilautakuntien sihteerien kanssa mm. vaalipäivän aineiston luovuttamisessa sekä vaaliasiakirjojen täyttämisessä ja toimittamisessa. Sihteerit kutsutaan mukaan puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suunnattuun koulutukseen.