Keskusvaalilautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten,​ että sihteeri lähettää pöytäkirjan kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarkastusta varten viimeistään perjantaina 20.4. 2018. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan sihteerille,​ joka tekee muutokset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestinsä viimeistään maanantaina 23.4.2018.  Allekirjoittaminen voi tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 23.4.2018. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä tiistaina 24.4.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kaari ja Marjokaisa Piironen.

Pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.4.2018 konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.