Keskusvaalilautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Muut asiat

Päätös

Päätettiin, että seuraava keskusvaalilautakunnan kokous pidetään keskiviikkona 27.6.2018 klo 17.00 kunnantalossa tarpeen vaatiessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.