Keskusvaalilautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kirkkonummen kunnan äänestysalueet vaaleissa ja kansanäänestyksissä 15.10.2018 alkaen

KIRDno-2018-489

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Väestörekisterikeskus on lähettänyt kuntaan kirjeen, jossa kuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisista äänestysaluejaon muutoksista 30.4.2018 mennessä maistraatille. Äänestysalueiden muutoksista päättää valtuusto. Näin ilmoitettu uusi äänestysaluejako on voimassa 15.10.2018 alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä.

Kirkkonummella on vuodesta 2000 asti ollut seitsemän äänestysaluetta: Lapinkylä, Veikkola, Masala, Gesterby, Kirkonkylä, Heikkilä ja Porkkala.

Maistraatille ilmoitettu valtuuston päättämä äänestysaluejako on voimassa toistaiseksi, so. kaikissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, kunnes sitä vaalilain määräämän järjestyksen mukaisesti uudestaan muutetaan. Äänestysalueiden uudelleentarkasteluun ei ole ilmennyt tarvetta.

Oheismateriaalina väestörekisterikeskuksen kirje  VRK /1202/2018.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

merkitä tiedokseen väestörekisterikeskukseltä saapuneen kirjeen äänestysaluejaotuksen muuttamisesta

2

että äänestysalueiden uudelleentarkasteluun Kirkkonummella ei ole ilmennyt tarvetta ja että näin ollen nykyinen äänestysaluejako pidetään voimassa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.