Keskusvaalilautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Presidentinvaalit 2018: tilannekatsaus 17.10.2017

KIRDno-2017-764

Perustelut

Keskusvaalilautakunnalle on valmisteltu tilannekatsaus presidentinvaalien 2018 järjestelyjen valmistelutilanteesta. Kohdat esitellään kokouksessa ja keskusvaalilautakunta voi sopia ja antaa evästystä tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen tilannekatsauksen 17.10.2017 ja tehdä tarvittavat evästykset jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkennettu tilannekatsaus evästyksineen liitetään pöytäkirjaan.