Keskusvaalilautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

1 Seuraavan kokouksen asiat

- Vaaliviranomaisehdokkaat, saapuneiden ehdokaslistojen läpikäynti, ehdotuksen tekeminen luottamushenkilötoimikunnalle

- Vaalitoimitsijoiden nimeäminen

- koulutukset

- muut asiat:

Päätös

Todettiin, että selostusosassa merkityt asiat käsitellään keskusvaalilautakunnan seuraavassa kokouksessa.