Keskusvaalilautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että sihteeri lähettää pöytäkirjan kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarkastusta varten viimeistään 14.2.2019. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan sihteerille, joka tekee muutokset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestinsä viimeistään 15.2.2019.  Allekirjoittaminen voi tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2019. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 18.2.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjokaisa Piironen ja Harriet Hagelberg.

Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2019. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 18.2.2019 konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.