Keskusvaalilautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Perustelut

1

E-lomakkeen käyttömahdollisuutta ilmoittautuessa kotiäänestykseen selvitetään

2

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 § 39 hyväksynyt keskusvaalilautakunnan ehdotuksen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisesta kevään 2019 vaalien osalta

3

Mahdollisten uusien mainospaikkojen lisääminen uusille asuinalueille kuten esim. Sepänkannas ja Sarvvik seuraavia vaaleja silmällä pitäen

4

Todettiin, että vaalikoulutuksessa oli erityisesti kehoitettu tarkistamaan vaalihuoneistojen esteettömyyttä

5

Keskusvaalilautakunnan seuraavaan kokoukseen valmistellaan kirjeäänestyksen tekninen toteutus.

6

Puheenjohtaja suunnittelee yhdessä järjestelmäasiantuntijan kanssa tietotekniikan varautumissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen muut asiat.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti merkitä tiedokseen muut asiat.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.