Keskusvaalilautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että sihteeri lähettää pöytäkirjan kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarkastusta varten viimeistään perjantaina 14.12.2018. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan sihteerille, joka tekee muutokset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestinsä viimeistään tiistaina 18.12.2018.  Allekirjoittaminen voi tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.12.2018. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 19.12.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Karlsson ja Tuula Sjölund.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.12.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 19.12.2018 konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.