Keskusvaalilautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Muut asiat

Päätös

Keskusvaalilautakunta totesi, että maakuntavaaleja ei järjestetä keväällä 2019.

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.