Keskusvaalilautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kevään 2019 vaalit, puolueille lähetettävä kirje

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Puolueet tekevät ehdotuksensa vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäseniksi ja varajäseniksi sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi. Keskusvaalilautakunta sopi edellisessä kokouksessa, että pyyntökirje ja sen liitteet toimitetaan puolueille mahdollisuuksien mukaan viikolla 50. 

Kunnanhallitus, joka nimeää vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat, päättää kokouksessaan 10.12.2018 siitä, nimetäänkö sekä eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaaliviranomaiset samanaikaisesti ennen 14.3.2019. Toinen vaihtoehto on, että europarlamenttivaalien vaaliviranomaiset nimetään eduskuntavaalien 2019 jälkeen. Kirje on laadittu ensimmäisen vaihtoehdon pohjalta.

Ehdotus kirjeeksi ja sen liitteiksi on sovitusti etukäteisesti toimitettu keskusvaalilautakunnalle kommentointia varten. Kirjeeseen ja liitteisiin on tullut muutama kommentti, jotka on toimitettu myös keskusvaalilautakunnalle tiedoksi. Tarkistetut asiakirjat viedään pykälän liitteiksi kokoukseen mennessä.

Myös kunnanhallituksen päätöksen 10.12.2018 osalta saattaa tulla muutos kirjeeseen ja liitteeseen.

Pohjaehdotus myös mahdollisesti tarkentuu vielä kunnanhallituksen päätöksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää

1

hyväksyä puolueille lähetettävän kirjeen liitteineen 

2

että kirje lähetetään kuluvan viikon aikana ja

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

1

hyväksyä puolueille lähetettävän kirjeen liitteineen 

2

että kirje lähetetään kuluvan viikon aikana ja

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.