Henkilöstöjaosto, kokous 7.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Opiskelijaohjauspalkkio

KIRDno-2018-212

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 6.5.2003 § 31 työpaikkaohjaajille oppisopimuskoulutuksen yhteydessä myönnettävästä maksettavasta erillispalkkiosta (17 €/kk) sekä kokouksessaan 25.11.2003 päättänyt harjoittelijoiden työpaikkaohjaajien ohjauskorvauksesta (10 €/kk).

Työnantajamielikuvan, kehittämisen sekä tulevien rekrytointien varmistamiseksi on tärkeää, että Kirkkonummen kunnassa on jatkossakin opiskelijoita harjoittelujaksoilla. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työssäoppimisen määrä kasvaa. Tästä syystä on perustelua korottaa aiemmin maksussa olevia ohjauspalkkioita ja luoda selkeä toimintatapa näiden myöntämisen osalta.

Esimies toimittaa jatkossa henkilöstöyksikköön ennen harjoittelujakson alkamista tiedot kustakin harjoittelujaksosta ja opiskelijan työpaikkaohjaajana toimivasta henkilöstä. Tämän jälkeen henkilöstöpäällikkö tekee päätöksen opiskelijaohjauspalkkion myöntämisestä.

Harjoittelun ohjauspalkkio koskee kaikkia opintoihin liittyvässä työharjoittelussa olevia opiskelijoita ohjaavia henkilöitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1
päättää, että 1.3.2018 lähtien tehtävien harjoittelusopimusten osalta maksetaan harjoittelun työpaikkaohjaajana toimivalle, Kirkkonummen kunnan palveluksessa olevalle henkilölle, erillispalkkiota 30 €/kk

2
edellyttää, että harjoittelujaksosta tehdään ennen harjoittelujakson alkamista henkilöstöyksikköön HR-käsikirjasta löytyvä ilmoitus.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.