Henkilöstöjaosto, kokous 6.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kirkkonummen kunnan henkilöstön päihdehoito-ohjelma

KIRDno-2018-418

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta on osallistunut Työturvallisuuskeskuksen kautta toteutettuun työsuojelun yhteistoiminnallisuuden kehittämisprojektiin. Tässä yhteydessä on käynyt ilmi tarve päivittää keskeiset kunnan henkilöstöä koskevat ohjeet. Ensimmäisenä näistä ohjeista päivitetään kunnan henkilöstön päihdehoito-ohje.

Työsuojelun edustajat ovat kommentoineet tätä ohjetta päivitysvaiheessa ja se on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmässä 1.2.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

Päättää hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstön päihdehoito-ohjeen.

 

Päätös

Henkilöstöpäällikkö valtuutetaan tekemään pieniä tekstikorjauksia päihdehoito-ohjeeseen. Muutoin ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat