Henkilöstöjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat, ajankohtaiset asiat

Perustelut

Henkilöstöpäällikkö esittelee ajankohtaisia henkilöstöasioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

Merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Henkilöstöjaosto

merkitsi ajankohtaiset asiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.