Henkilöstöjaosto, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mira Willemse, Palvelupäällikkö, mira.willemse@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.

Pöytäkirja tarkistetaan maanantaina 24.9.2018 ja pidetään nähtävillä tiistaina 25.9.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.

Pöytäkirja tarkistetaan maanantaina 24.9.2018 ja pidetään nähtävillä tiistaina 25.9.2018.

Päätös

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Juha Tarvainen ja Hilkka-Maija Katajisto.

Pöytäkirja tarkistetaan maanantaina 24.9.2018 ja pidetään nähtävillä tiistaina 25.9.2018.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.