Henkilöstöjaosto, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Mira Willemse, Palvelupäällikkö, mira.willemse@kirkkonummi.fi

Perustelut

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.