Henkilöstöjaosto, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Aloite

KIRDno-2018-644

Valmistelija

  • Mira Willemse, Palvelupäällikkö, mira.willemse@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ehdotetaan työmatkaliikunnan edistämistä siten, että kunnantalon kellarikerroksen pukeutumistiloihin hankitaan kuivaustelineet vaatteiden kuivausta varten. Lisäksi tehostetaan alakerran pukuhuoneista tiedottamista ja järjestetään kunnantalolle katettu pyöräparkki esimerkiksi parkkihalliin.

Aloitteentekijä esittää, että vaatteiden vaihdon, tiedotuksen ja pysäköinnin osalta tarkastellaan myös muita työpisteitä kuin vain kunnantaloa työmatkapyöräilyn edistämisen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

Päättää aloitteen palkitsemisesta.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.