Henkilöstöjaosto, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Paikallinen sopimus kutsurahasta

KIRDno-2018-344

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on 19.4.2017 §19 hyväksynyt paikallisen sopimuksen kutsurahasta.

Kutsuraha on tuolloin päätetty ottaa käyttöön kokeiluluonteisesti ajalle 1.5.2017-30.4.2018 Jolkbyn päiväkodin ympärivuorokautisen päiväkotiryhmän henkilöstön osalta.

Kokeilujakson päättyessä sekä Jolkbyn päiväkodin ympärivuorokautisen päiväkotiryhmän henkilöstö että varhaiskasvatuksen johto on toivonut kutsurahasopimuksen jatkamista.

Asiasta on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa ja tehty sopimus kutsurahasopimuksen jatkamisesta 1.5.2018 lähtien toistaiseksi voimassa olevana myös Jolkbyn ympärivuorokautisen päiväkotiryhmän henkilöstön osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

hyväksyy paikallisen sopimuksen kutsurahasta.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.