Henkilöstöjaosto, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöpäällikkö esittelee ajankohtaisia henkilöstöasioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.