Henkilöstöjaosto, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Henkilöstöjaoston henkilöstöä ja palkkausta koskevat periaatteet 2018 (ed. dnro 991/2015)

KIRDno-2017-782

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on 11.10.2017 §18 päättänyt henkilöstöä ja palkkausta koskevista periaatteista.

Esitetään muutosta Henkilöstöjaoston 11.10.2017 §18 tehtyyn päätökseen seuraavasti:

Työntekijän tai viranhaltijan irtisanoutuessa ei ole tarpeen enää tehdä erillistä viranhaltijapäätöstä. Kirjallinen irtisanoutumisilmoitus toimitetaan jatkossa kirjaamoon ja esimiehen tulee tehdä näissä tapauksissa päättymisilmoitus webTallennukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1) Päättää hyväksyä liitteen mukaisen menettelytavan henkilöstöasioiden päätöksenteossa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.