Henkilöstöjaosto, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Aktiivisen tuen malli, päivitetty 2018

KIRDno-2018-770

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnassa otettiin käyttöön Aktiivisen tuen malli toukokuussa 2016. Mallin käyttöönoton yhteydessä sovittiin, että malli läpikäydään ja päivitetään vuosittain huomioiden toimintamallista tullut palaute.

Aktiivisen tuen mallin käyttöönoton myötä Kirkkonummen kunnassa työkykyjohtamisen tulokset ovat parantuneet huomattavassa määrin. Ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvat kustannukset (mm. varhe-maksu) on pienentynyt merkittävästi ja pitkittyviin sairauspoissaoloihin löydetään ratkaisuja aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Työterveysyhteistyön tulokset ja vaikuttavuus on myös parantunut.

Aktiivisen tuen mallin päivitystä tehtäessä on huomioitu henkilöstöjärjestöjen kommentit ja asiaa on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmässä 4.5.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

hyväksyy Aktiivisen tuen mallin vuoden 2018 version.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.