Henkilöstöjaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.