Henkilöstöjaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Paikallinen sopimus tuntipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun palkan määräytymisestä

KIRDno-2018-344

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan uusien työsuojeluvaltuutettujen kausi alkoi 1.3.2018. Alueelle B valittiin työsuojeluvaltuutetuksi TTES-sopimuksen piiriin kuuluva henkilö. Kunnassa ei ole aiemmin tehty paikallista sopimusta TTES:n piiriin kuuluvan henkilön palkan määräytymisestä työsuojeluvaltuutettuna toimiessa. Sopimus JHL ry:n kanssa on tehty 1.3.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

hyväksyy paikallisen sopimuksen tuntipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun palkan määräytymisestä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.