Henkilöstöjaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut mahdolliset asiat

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöpäällikkö esittelee ajankohtaisia henkilöstöasioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.