Henkilöstöjaosto, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vuoden 2018 Henkilöstökertomus

KIRDno-2019-112

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2018 on laadittu pääsopijajärjestöjen hyväksymän mallin mukaisesti kuvaamaan henkilöstöä koskevien tavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön tilaa.

Henkilöstökertomus on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 1.3.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1 Hyväksyy Kirkkonummen kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2018.

2 Saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.