Henkilöstöjaosto, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 18.3.2019 ja pidetään nähtävillä tiistaina 19.3.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 15.3.2019 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 18.3.2019. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 19.3.2019 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 20.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Tarvainen ja Ville Salminen. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.