Henkilöstöjaosto, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Paikallinen sopimus luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä

KIRDno-2019-177

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Paikallinen sopimus JUKO ry:n luottamusmiesten määrästä on tehty 5.2.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

hyväksyy paikallisen sopimuksen JUKOn luottamusmiesten määrästä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.