Henkilöstöjaosto, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vuoden 2018 henkilöstön koulutussuunnitelma ja koulutuskorvaus

KIRDno-2017-1520

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi koko kunnan huomioon ottaen seuraavat seikat:

  1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä

  2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä

  3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta

  4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä

  5. 1-4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 1.12.2017.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Henkilöstöjaosto hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2018.