Henkilöstöjaosto, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Henkilöstöjaoston kokousaikataulu vuodelle 2018

KIRDno-2017-787

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Väyrynen, ulla.vayrynen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisista ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin.
Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Uuden kuntalain mukaisesti uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännössä todetaan henkilöstöjaoston tehtävistä seuraavasti:

47§ Henkilöstöjaoston tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto.
Henkilöstöjaoston tehtävä on linjata merkittävät henkilöstöä koskeva ohjelmat ja periaatteet.

Henkilöstöjaoston toimivaltaan kuuluu

  1. valmistella kunnan henkilöstöstrategia

  2. päättää muista henkilöstä koskevista ohjelmista

  3. hyväksyä henkilöstön kehittämisen periaatteet

  4. hyväksyä kunnan työterveyshuollon periaatteet

  5. hyväksyä kunnan työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteet

  6. hyväksyä palkkausjärjestelmää koskevat periaatteet

  7. hyväksyä tulospalkkausjärjestelmää koskeva periaatteet

  8. päättää kuntaa sitovista paikallisista virka- ja työehtosopimuksista.

48§ Henkilöstöjaosto voi siirtää toimivaltaansa muun viranomaisen päätettäväksi.

Esittely henkilöstöjaostossa

Jaoston esittelijänä on henkilöstöpäällikkö tai hänen ollessaan estynyt tai esteellinen se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin henkilöstöpäällikön virkatehtävien hoitaminen.

Henkilöstöjaosto toimii työnantajan edustajana ja linjaa Kirkkonummen kunnan henkilöstöpolitiikkaa strategisella tasolla.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto:

Merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjaosto merkitsi asian tiedokseen.

Valmistelija

Ulla Väyrynen, ulla.vayrynen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on kokoontuntu vuosittain noin 9 kertaa.  Henkilöstöjaoston kokouspäiväksi on sovittu keskiviikko-päivät.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Esitetään, että syksyn 2017 kokouksien ajankohdiksi seuraavat päivämäärät:

keskiviikko 20.09.2017 klo 16:30
keskiviikko 11.10.2017 klo 16:30
keskiviikko 15.11.2017 klo 16:30
keskiviikko 13.12.2017 klo 16:30

 

Päätös

 

Henkilöstöjaoston syksyn 2017 kokouksien ajankohdiksi päätettiin seuraavat päivämäärät:

keskiviikko 20.09.2017 klo 17:00
keskiviikko 11.10.2017 klo 17:00
keskiviikko 15.11.2017 klo 17:00
keskiviikko 13.12.2017 klo 17:00

Perustelut

Henkilöstöjaosto kokoontuu vuosittain noin 9 kertaa,  kokoukset esitetään vuonna 2018 pidettäviksi seuraavina keskiviikkopäivinä alkaen klo 17.00:

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto:

henkilöstöjaoston kokouksien ajankohdaksi päätetään

keskiviikko 07.02.2018 klo 17:00

keskiviikko 14.03.2018 klo 17:00

keskiviikko 18.04.2018 klo  17:00

keskiviikko 23.05.2018 klo 17:00

keskiviikko 22.08.2018 klo 17:00

keskiviikko 19.09.2018 klo 17:00

keskiviikko 24.10.2018 klo 17:00

keskiviikko 21.11.2018 klo 17:00

keskiviikko 12.12.2018 klo 17: 00

Päätös

Henkilöstöjaoston vuoden 2018 kokouksien ajankohdiksi sovittiin seuraavat päivämäärät:

keskiviikko 07.02.2018 klo 17:00

keskiviikko 14.03.2018 klo 17:00

keskiviikko 18.04.2018 klo  17:00

keskiviikko 16.05.2018 klo 17:00

keskiviikko 22.08.2018 klo 17:00

keskiviikko 19.09.2018 klo 17:00

keskiviikko 17.10.2018 klo 17:00

keskiviikko 21.11.2018 klo 17:00

keskiviikko 12.12.2018 klo 17: 00