Henkilöstöjaosto, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019

KIRDno-2018-1602

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi koko kunnan huomioon ottaen seuraavat seikat:

  1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä
  2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä
  3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
  4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä
  5. 1-4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 30.11.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Tekninen korjaus liitteeseen sivulle 5 (vuosiluku).

Muilta osin ehdotuksen mukaisesti.